برد یک لایه

برد یک لایه 

این نوع برد چاپی به صورت یک رو و به طور معمول دارای ضخامت مس 35 میکرون میباشد. برد های یک لایه کوثر مدار با یک لایه نقره آبکاری میشود.